ชุดคิตเพชรติดเคสโทรศัพท์ สวารอฟสกี้

ชุดคิตเพชรติดเคสโทรศัพท์ สวารอฟสกี้

สถานะสินค้า: มีสินค้า

รหัสสินค้า 20262631

ข้อมูลสินค้า

ชุดคิตลายผีเสื้อ

ประกอบด้วย :
1. เพชรติดสวารอฟสกี้ (2200) เม็ดรี ขนาด 8×4 มิล จำนวน 1 เม็ด
2. เพชรติดสวารอสฟกี้ SS20 จำนวน 8 เม็ด
3. เพชรติดสวารอฟสกี้ SS16 จำนวน 7 เม็ด
4. เพชรติดสวารอฟสกี้ SS12 จำนวน 4 เม็ด
5. เพชรติดสวารอฟสกี้ SS10 จำนวน 2 เม็ด
6. เพชรติดสวารอฟสกี้ SS8 จำนวน 63 เม็ด
7. เพชรติดสวารอฟสกี้ SS6 จำนวน 16 เม็ด
8. ปากกาจับเพชร จำนวน 1 แท่ง
9. กาว

ล้างค่า
Top